ISO 9001

ISO Certifierad 9001:2008 (Kvalité)

Otto Olssons Bil AB blev certifierade 2011 enligt kvalitetsstandard ISO 9001.

ISO 9001 är kravstandarden i den internationellt kända ISO 9000 serien för kvalitetsledning, och därmed den standard organisationer kan certifiera sig mot. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå ifrån kundens behov och ständigt effektivisera, följa upp och förbättra kvalitén på både arbete och service.

ISO-certifieringen ingår som ett led och krav från generalagenten för att få vara återförsäljare av Mercedes-Benz.

ISO 9001 certifikat-page-001