Otto olsson Bil AB – Vår historia

Starten

Företaget är ett renodlat familjeföretag, som startade år 1924 i Vitaby av Otto Olsson, som då i liten skala började med taxirörelse, bilverkstad, körskola och försäljning av Fordbilar. Via agenturer för bl a GM och Philipsons blev företaget år 1937 återförsäljare för nybildade AB Nyköpings Automobilfabrik, populärt uttryckt ANA, generalagent för Chryslerkoncernen i Sverige.

Otto Olssons firma har alltsedan detta år varit ANA trogen som återförsäljare och det innebär idag att Otto Olssons är den äldsta och samtidigt enda återförsäljare, som haft ANA-agenturen sedan dess start. ANA:s historia och försäljningsprogram är alltså på samma gång Otto Olssons.

Flytten

År 1938 flyttade så företaget till Österlens naturliga service- och försäljningscentrum, d v s Tomelilla, och verksamheten utvidgades alltmera. Under de svåra krigsåren skedde en stor försäljning av gengasaggregat och år 1947 började en helt ny verksamhet – försäljning och service för lantbrukstraktorer.

Det var den sensationella Fergusontraktorn, som kom till Sverige genom ANA, Nyköping. Otto Olssons har sedan dess hunnit leverera åtskilliga traktorer av detta märke på Österlen. Ferguson blev ju sedmera Massey-Ferguson med ett brett sortiment av traktorer, tröskor och redskap.

Organisationen

År 1959 ombildades de båda företagen, Bilfirma Otto Olsson och Olssons Traktorfirma, till aktiebolag, under det gemensamma namnet Otto Olssons Bil- & Traktor AB, med endast familjemedlemmar som aktieägare. Styrelseordförande blev Otto Olsson och verkställande direktör, sonen Göte Olsson.

1960 blev ytterligare ett speciellt år att minnas för bolaget. Saab kom med i bilden som bilmärke för ANA:s återförsäljarkår och detta betydde givetvis ett stort uppsving. Bl a av denna anledning blev år 1965, firmans nuvarande billokaler på Östergatan för små att rymma även lantbrukssektorn och då inköptes en större industritomt på Simrishamnsvägen som än idag rymmer lantbruks- och maskinavdelning men i annan regi.

År 1978 antogs en ny bolagsordning med Göte Olssons som styrelseordförande och hans son Christer Olsson som verkställande direktör. Tredje generationen hade alltså nu övertagit företaget, Christers yngre broder Mats, inträde samtidigt som ekonomichef och denna konstellation sköter nu tillsammans det växande företaget.

1988 flyttade företaget till nya lokaler på Nygatan i Tomelilla där företaget idag fortfarande finns. Lokalen har växt och byggts ut många gånger under dem senaste 20 åren. 1992 började Otto Olssons sälja Opel och samband med detta så sålde företaget av Traktorfirman för att helt koncentrera sig på den växande bilfirman och de nya bilmärkena som nu företaget var återförsäljare av. Den 18 juni 2010 var datumet då vi hälsade Mercedes-Benz välkomna till våra lokaler och vi är nu auktoriserade återförsäljare och serviceverkstad av detta bilmärke.

Vårt motto

Otto Olssons Bil AB är ett stolt familjeföretag med sina rötter i den skånska myllan som har utvecklats och växt med åren men som alltid har sina kunder och deras höga krav som ständig ledstjärna.

Det är vårt privilegium och vår glädje att få hälsa nya och gamla kunder välkomna till Otto Olssons och fortsätta att överträffa våra kunders förväntningar.