Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för Otto Olssons Bil AB

Kundvision

Vår målsättning är att genom högklassiga produkter, engagerad personal och goda kundrelationer skapa en entusiasm för våra märken.

Vi vill hela tiden sätta Dig som kund i fokus för att överträffa Dina förväntningar.

Strategi

Otto Olssons Bil AB erbjuder både person- och transportbilar med tillhörande produkter och tjänster, som tillgodoser behov och förväntningar på ett bekymmersfritt bilinnehav, för kunder med höga krav på att färdas säkert, komfortabelt och miljövänligt.

Detta når vi genom:

  • Totalkvalitet, dvs. kvalitet i alla led för att åstadkomma maximal kundtillfredsställelse.
  • Fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
  • Ett aktivt samarbete med leverantörer och samarbetspartners, kompetenta medarbetare, samt styrda och kontrollerade processer, för att ständigt uppfylla och förbättra kvalitetssystemet så att vi behåller kunders och övriga intressenters förtroende.

 

ISO Certifierad 9001:2008 (Kvalité)

Otto Olssons Bil AB blev certifierade 2011 enligt kvalitetsstandard ISO 9001.

ISO 9001 är kravstandarden i den internationellt kända ISO 9000 serien för kvalitetsledning, och därmed den standard organisationer kan certifiera sig mot. Sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå ifrån kundens behov och ständigt effektivisera, följa upp och förbättra kvalitén på både arbete och service.

ISO-certifieringen ingår som ett led och krav från generalagenten för att få vara återförsäljare av Mercedes-Benz.

Hitta till oss

Öppettider

Måndag - Fredag 09.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 14.00
Söndag Stängt
Måndag - Fredag 07.00 - 16.00
Telefontid service 07.30 - 15.30
Måndag - Fredag 07.00 - 16.00